Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Nghệ An, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Nghệ An


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Nghệ An phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Nghệ An ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Nghệ An, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Nghệ An

SOẠN TIN: HBC  29  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Nghệ An bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Nghệ An, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
002
THPT Huỳnh Thúc Kháng
Soạn tin: HBC 29 002 Gửi 8785
003
THPT Hà Huy Tập
Soạn tin: HBC 29 003 Gửi 8785
004
THPT Lê Viết Thuật
Soạn tin: HBC 29 004 Gửi 8785
006
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Soạn tin: HBC 29 006 Gửi 8785
007
Chuyên Toán ĐH Vinh
Soạn tin: HBC 29 007 Gửi 8785
014
THPT TX Cửa lò
Soạn tin: HBC 29 014 Gửi 8785
016
THPT Quỳ Châu
Soạn tin: HBC 29 016 Gửi 8785
017
THPT Quỳ Hợp 2
Soạn tin: HBC 29 017 Gửi 8785
018
THPT Quỳ Hợp 1
Soạn tin: HBC 29 018 Gửi 8785
021
THPT Đông Hiếu
Soạn tin: HBC 29 021 Gửi 8785
023
THPT Thái Hoà
Soạn tin: HBC 29 023 Gửi 8785
024
THPT 1/5
Soạn tin: HBC 29 024 Gửi 8785
025
THPT Tây Hiếu Nghĩa Đàn
Soạn tin: HBC 29 025 Gửi 8785
026
THPT Cờ Đỏ
Soạn tin: HBC 29 026 Gửi 8785
029
THPT Quỳnh Lưu 1
Soạn tin: HBC 29 029 Gửi 8785
030
THPT Quỳnh Lưu 2
Soạn tin: HBC 29 030 Gửi 8785
031
THPT Quỳnh Lưu 3
Soạn tin: HBC 29 031 Gửi 8785
032
THPT Quỳnh Lưu 4
Soạn tin: HBC 29 032 Gửi 8785
033
THPT Nguyễn Đức Mậu
Soạn tin: HBC 29 033 Gửi 8785
034
THPT Hoàng Mai
Soạn tin: HBC 29 034 Gửi 8785
037
THPT Kỳ Sơn
Soạn tin: HBC 29 037 Gửi 8785
039
THPT Tương Dương 1
Soạn tin: HBC 29 039 Gửi 8785
040
THPT Tương Dương 2
Soạn tin: HBC 29 040 Gửi 8785
042
THPT Con Cuông
Soạn tin: HBC 29 042 Gửi 8785
043
THPT Mường Quạ
Soạn tin: HBC 29 043 Gửi 8785
044
THPT Tân Kỳ
Soạn tin: HBC 29 044 Gửi 8785
047
THPT Tân Kỳ 3
Soạn tin: HBC 29 047 Gửi 8785
048
THPT Yên Thành 2
Soạn tin: HBC 29 048 Gửi 8785
049
THPT Phan Thúc Trực
Soạn tin: HBC 29 049 Gửi 8785
050
THPT Bắc Yên Thành
Soạn tin: HBC 29 050 Gửi 8785
052
THPT Yên Thành 3
Soạn tin: HBC 29 052 Gửi 8785
054
THPT Phan Đăng Lưu
Soạn tin: HBC 29 054 Gửi 8785
055
THPT Diễn Châu 2
Soạn tin: HBC 29 055 Gửi 8785
056
THPT Diễn Châu 3
Soạn tin: HBC 29 056 Gửi 8785
057
THPT Diễn Châu 4
Soạn tin: HBC 29 057 Gửi 8785
061
THPT Nguyễn Xuân Ôn
Soạn tin: HBC 29 061 Gửi 8785
062
THPT Diễn Châu 5
Soạn tin: HBC 29 062 Gửi 8785
063
THPT Anh Sơn 3
Soạn tin: HBC 29 063 Gửi 8785
064
THPT Anh Sơn 1
Soạn tin: HBC 29 064 Gửi 8785
065
THPT Anh Sơn 2
Soạn tin: HBC 29 065 Gửi 8785
067
THPT Đô Lương 3
Soạn tin: HBC 29 067 Gửi 8785
068
THPT Đô Lương 1
Soạn tin: HBC 29 068 Gửi 8785
069
THPT Đô Lương 2
Soạn tin: HBC 29 069 Gửi 8785
073
THPT Thanh Chương 3
Soạn tin: HBC 29 073 Gửi 8785
074
THPT Nguyễn Sỹ Sách
Soạn tin: HBC 29 074 Gửi 8785
075
THPT Đặng Thúc Hứa
Soạn tin: HBC 29 075 Gửi 8785
078
THPT Thanh Chương 1
Soạn tin: HBC 29 078 Gửi 8785
079
THPT Đặng Thai Mai
Soạn tin: HBC 29 079 Gửi 8785
080
THPT Nghi Lộc 3
Soạn tin: HBC 29 080 Gửi 8785
081
THPT Nghi Lộc 1
Soạn tin: HBC 29 081 Gửi 8785
082
THPT Nghi Lộc 2
Soạn tin: HBC 29 082 Gửi 8785
084
THPT Nguyễn Thức Tự
Soạn tin: HBC 29 084 Gửi 8785
085
THPT Nghi Lộc 4
Soạn tin: HBC 29 085 Gửi 8785
087
THPT Nam Đàn 1
Soạn tin: HBC 29 087 Gửi 8785
088
THPT Nam Đàn 2
Soạn tin: HBC 29 088 Gửi 8785
089
THPT Kim Liên
Soạn tin: HBC 29 089 Gửi 8785
092
THPT Lê Hồng Phong
Soạn tin: HBC 29 092 Gửi 8785
093
THPT Phạm Hồng Thái
Soạn tin: HBC 29 093 Gửi 8785
094
THPT Thái Lão
Soạn tin: HBC 29 094 Gửi 8785
095
THPT Đinh Bạt Tụy
Soạn tin: HBC 29 095 Gửi 8785
097
THPT Quế Phong
Soạn tin: HBC 29 097 Gửi 8785
125
THPT Nguyễn Trường Tộ
Soạn tin: HBC 29 125 Gửi 8785
126
THPT Nghi Lộc 5
Soạn tin: HBC 29 126 Gửi 8785
127
THPT Nam yên Thành
Soạn tin: HBC 29 127 Gửi 8785
128
THPT Đô Lương 4
Soạn tin: HBC 29 128 Gửi 8785


>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Nghệ An

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Nghệ An

SOẠN TIN: HBD 29 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 29 là mã tỉnh của Tỉnh Nghệ An; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Nghệ An và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 29 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Nghệ An, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top