Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Vĩnh Long, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Vĩnh Long


Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Vĩnh Long ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Vĩnh Long

SOẠN TIN: HBC  57  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Vĩnh Long bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Vĩnh Long, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Lưu Văn Liệt
Soạn tin: HBC 57 001 Gửi 8785
002
THPT Nguyễn Thông
Soạn tin: HBC 57 002 Gửi 8785
003
THPT Vĩnh Long
Soạn tin: HBC 57 003 Gửi 8785
004
THPT Phạm Hùng
Soạn tin: HBC 57 004 Gửi 8785
005
THPT Mang Thít
Soạn tin: HBC 57 005 Gửi 8785
006
THPT Nguyễn Văn Thiệt
Soạn tin: HBC 57 006 Gửi 8785
007
THPT Võ Văn Kiệt
Soạn tin: HBC 57 007 Gửi 8785
008
THPT Hiếu Phụng
Soạn tin: HBC 57 008 Gửi 8785
009
THPT Bình Minh
Soạn tin: HBC 57 009 Gửi 8785
010
THPT Tân Quới
Soạn tin: HBC 57 010 Gửi 8785
011
THPT Trần Đại Nghĩa
Soạn tin: HBC 57 011 Gửi 8785
012
THPT Long Phú
Soạn tin: HBC 57 012 Gửi 8785
013
THPT Trà Ôn
Soạn tin: HBC 57 013 Gửi 8785
014
THPT Hựu Thành
Soạn tin: HBC 57 014 Gửi 8785
015
THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn tin: HBC 57 015 Gửi 8785
018
THPT Tam Bình
Soạn tin: HBC 57 018 Gửi 8785
019
THPT Lê Thanh Mừng
Soạn tin: HBC 57 019 Gửi 8785
020
THPT Vĩnh Xuân
Soạn tin: HBC 57 020 Gửi 8785
021
THPT Hoàng Thái Hiếu
Soạn tin: HBC 57 021 Gửi 8785
022
THPT Nguyễn Hiếu Tự
Soạn tin: HBC 57 022 Gửi 8785
023
THPT Mỹ Phước
Soạn tin: HBC 57 023 Gửi 8785
024
THPT Trưng Vương
Soạn tin: HBC 57 024 Gửi 8785
025
THPT Tân Lược
Soạn tin: HBC 57 025 Gửi 8785
027
THPT Phú Thịnh
Soạn tin: HBC 57 027 Gửi 8785
028
THPT Phan Văn Hòa
Soạn tin: HBC 57 028 Gửi 8785
029
THPT Phú Quới
Soạn tin: HBC 57 029 Gửi 8785
030
THPT Hoà Bình
Soạn tin: HBC 57 030 Gửi 8785
031
THPT Hiếu Nhơn
Soạn tin: HBC 57 031 Gửi 8785
039
THPT Mỹ Thuận
Soạn tin: HBC 57 039 Gửi 8785
041
THPT Hòa Ninh
Soạn tin: HBC 57 041 Gửi 8785>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Vĩnh Long

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Vĩnh Long

SOẠN TIN: HBD 57 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 57 là mã tỉnh của Tỉnh Vĩnh Long; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Vĩnh Long và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 57 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Vĩnh Long, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top