Thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Tiền Giang, điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của Tỉnh Tiền Giang


Nếu bạn đã có điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015, bạn muốn đối chiếu ngay kết quả thi của bạn với điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2014-2015 do Sở GD&ĐT Tỉnh Tiền Giang phê duyệt và công bố?

Chúng tôi cập nhật dữ liệu điểm chuẩn lớp vào 10 năm 2014 của Tỉnh Tiền Giang ngay khi điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 - 2015 được phê duyệt.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Tiền Giang, bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp như sau:

XEM ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Tiền Giang

SOẠN TIN: HBC  53  mã trường gửi8785
Trong đó: Mã trường và cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Tiền Giang bạn xem phía dưới.
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Tiền Giang, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2014 tới bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Cái Bè
Soạn tin: HBC 53 001 Gửi 8785
002
THPT Phạm Thành Trung
Soạn tin: HBC 53 002 Gửi 8785
003
THPT Thiên Hộ Dư­ơng
Soạn tin: HBC 53 003 Gửi 8785
004
THPT Huỳnh Văn Sâm
Soạn tin: HBC 53 004 Gửi 8785
005
THPT Lê Thanh Hiền
Soạn tin: HBC 53 005 Gửi 8785
006
THPT Đốc Binh Kiều
Soạn tin: HBC 53 006 Gửi 8785
007
THPT Lưu Tấn Phát
Soạn tin: HBC 53 007 Gửi 8785
008
THPT Mỹ Ph­­ước Tây
Soạn tin: HBC 53 008 Gửi 8785
009
THPT Tứ Kiệt
Soạn tin: HBC 53 009 Gửi 8785
010
THPT Tân Hiệp
Soạn tin: HBC 53 010 Gửi 8785
011
THPT Vĩnh Kim
Soạn tin: HBC 53 011 Gửi 8785
012
THPT Dưỡng Điềm
Soạn tin: HBC 53 012 Gửi 8785
013
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn tin: HBC 53 013 Gửi 8785
014
THPT Rạch Gầm-Xoài Mút
Soạn tin: HBC 53 014 Gửi 8785
015
THPT Nguyễn Đình Chiểu
Soạn tin: HBC 53 015 Gửi 8785
016
THPT Chuyên Tiền giang
Soạn tin: HBC 53 016 Gửi 8785
017
THPT Trần Hưng Đạo
Soạn tin: HBC 53 017 Gửi 8785
018
THPT Âp Bắc
Soạn tin: HBC 53 018 Gửi 8785
019
THPT Chợ Gạo
Soạn tin: HBC 53 019 Gửi 8785
020
THPT Thủ Khoa Huân
Soạn tin: HBC 53 020 Gửi 8785
021
THPT Trần Văn Hoài
Soạn tin: HBC 53 021 Gửi 8785
022
THPT Vĩnh Bình
Soạn tin: HBC 53 022 Gửi 8785
023
THPT Long Bình
Soạn tin: HBC 53 023 Gửi 8785
024
THPT Nguyễn Văn Thìn
Soạn tin: HBC 53 024 Gửi 8785
025
THPT Trương Định
Soạn tin: HBC 53 025 Gửi 8785
026
THPT Gò Công
Soạn tin: HBC 53 026 Gửi 8785
027
THPT Nguyễn Văn Côn
Soạn tin: HBC 53 027 Gửi 8785
028
THPT Gò Công Đông
Soạn tin: HBC 53 028 Gửi 8785
029
THPT Tân Phước
Soạn tin: HBC 53 029 Gửi 8785
030
THPT Nguyễn Văn Tiếp
Soạn tin: HBC 53 030 Gửi 8785
031
THPT Phan Việt Thống
Soạn tin: HBC 53 031 Gửi 8785
032
THPT Bình Đông
Soạn tin: HBC 53 032 Gửi 8785
033
THPT Bình Phục Nhứt
Soạn tin: HBC 53 033 Gửi 8785
034
THPT Phú Thạnh
Soạn tin: HBC 53 034 Gửi 8785
035
THPT NK TDTT
Soạn tin: HBC 53 035 Gửi 8785
045
THPT Phước Thạnh
Soạn tin: HBC 53 045 Gửi 8785


>> Thông tin thêm về điểm thi vào lớp 10 năm 2014 tại Tỉnh Tiền Giang

XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Tỉnh Tiền Giang

SOẠN TIN: HBD 53 SỐ BÁO DANH gửi8785
Trong đó: 53 là mã tỉnh của Tỉnh Tiền Giang; Số báo danh: Là số báo danh bạn cần xem điểm.
Ví dụBạn là thí sinh ở Tỉnh Tiền Giang và có số báo danh là 010202.
Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: HBD 53 010202, gửi 8785
Chú ý: Ngay từ bây giờ, bạn  gửi tin nhắn đăng ký nhận điểm thi vào 10 năm 2014 tại Tỉnh Tiền Giang, chúng tôi sẽ gửi kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của bạn sớm nhất.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top