Đề thi - đáp án môn Toán khối A-A1 năm 2014
Đề thi
Nhắn tin xem điểm thi đại học
Soạn: HBDT Số báo danh gửi 8785
Số báo danh gồm cả phần chữ và số

Ví dụ: Để đăng ký nhận điểm của thí sinh có Số báo danh là HCP8007
Soạn tin: HBDT HCP8007 gửi 8785


ĐÁP ÁN
Nhắn tin xem điểm thi đại học
Soạn: HBDT Số báo danh gửi 8785

Số báo danh gồm cả phần chữ và số

Ví dụ: Để đăng ký nhận điểm của thí sinh có Số báo danh là HCP8007
Soạn tin: HBDT HCP8007 gửi 8785
Nhắn tin xem điểm thi đại học
Soạn: HBDT Số báo danh gửi 8785

Số báo danh gồm cả phần chữ và số

Ví dụ: Để đăng ký nhận điểm của thí sinh có Số báo danh là HCP8007
Soạn tin: HBDT HCP8007 gửi 8785
Nhắn tin xem điểm thi đại học
Soạn: HBDT Số báo danh gửi 8785

Số báo danh gồm cả phần chữ và số

Ví dụ: Để đăng ký nhận điểm của thí sinh có Số báo danh là HCP8007
Soạn tin: HBDT HCP8007 gửi 8785


Nhắn tin xem điểm thi đại học
Soạn: HBDT Số báo danh gửi 8785

Số báo danh gồm cả phần chữ và số

Ví dụ: Để đăng ký nhận điểm của thí sinh có Số báo danh là HCP8007
Soạn tin: HBDT HCP8007 gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top