NCKHSP Ngữ văn THCS, SKKN Ngữ văn THCS: Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong  dạy văn bản tự sự trong chương trình Ngữ  văn lớp 6.


Phương pháp dạy học nêu vấn đề đã chứng minh được ích lợi của nó trong dạy học hiện nay. Nó khiến học sinh được làm việc nhiều hơn, tích cực chủ động tìm ra kiến thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên hơn là thu nhận thông tin từ giáo viên. Trong chiến lược phát triển giáo dục ( ban hành kèm theo quyết định 201/2001/ QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2001 của thủ tướng chính phủ) ghi rõ “đổi mới và hiện đại hoá phương pháp giáo dục chuyển từ việc truyền thụ tri thức thụ động thầy giảng trò ghi sang hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quá trình tiếp cận tri thức. Dạy cho người học phương pháp tự thu nhận thông tin một cách có hệ thống và có tư duy phân tích, tổng hợp phát triển năng lực của mỗi cá nhân, tăng cường tính chủ động tích cực, tự chủ của học sinh trong quá trình học tập”. Như vậy mục đích của việc đổi mới và hiện đại hoá phương pháp giáo dục là phát huy được vai trò chủ thể của học sinh, phát huy được tính tích cực chủ động và khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.


Nhưng trong thực tế không phải giáo viên nào cũng hiểu và quan niệm đúng đắn về phương pháp dạy học nêu vấn đề, biết vận dụng nó một cách phù hợp để kích thích lòng yêu tác phẩm văn chương của học sinh và ham muốn được tự mình khám phá nó dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


Có những giáo viên cho rằng phương pháp dạy học nêu vấn đề là con đường độc  nhất để hướng dẫn cho học sinh chiếm lĩnh tác phẩm văn học. Vì vậy dẫn tới quan niệm cần phải sử dụng thật nhiều trong tất cả các giờ học, cho nên đã tách rời phương pháp dạy học này với các phương pháp dạy học truyền thống khác.


Bên cạnh đó cũng có những giáo viên đánh giá cao phương pháp dạy học truyền thống, chưa nhìn nhận rõ ưu điểm của phương pháp dạy học nêu vấn đề. Vì vậy giờ học chưa gây được hứng thú cho học sinh. Và cũng có những giáo viên khi áp dụng kiểu dạy học này vào giờ dạy tác phẩm văn học còn lúng túng nhầm lẫn giữa việc tiến hành đàm thoại với việc nêu vấn đề, giữa câu hỏi thường với câu hỏi nêu vấn đề.


Xuất phát từ những thực trạng trên tôi xin trình bày giải pháp vận dụng dạy học nêu vấn đề trong  giờ dạy các tác phẩm tự sự cho học sinh lớp 6.NCKHSP Ngữ văn THCS, SKKN Ngữ văn THCS: Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong dạy văn bản tự sự trong chương trình Ngữ văn lớp 6.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top