NCKHSP Ngữ văn THCS, SKKN Ngữ văn THCS: Sử dụng câu hỏi trong dạy học môn Ngữ văn


Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương là hai lớp 6 của trường THCS  XXX. Lớp 6A là lớp thực nghiệm, lớp 6C là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm là lớp tôi tiến hành giải pháp thay thế theo hướng sử dụng kĩ thuật đặt câu hỏi khi dạy phần văn bản Ngữ văn lớp 6 tuần 2,tuần 6, tuần 7, tuần 21, tuần  22, tuần 25.


Kết quả cho thấy tác động đã thực sự có ảnh hư­ởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,03; điểm bài kiểm tra của lớp đối chứng có giá trị trung bình là 7,13. Kết quả kiểm chứng T – Test cho thấy p = 0,00033 < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn về điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Qua đó chứng tỏ rằng việc áp dụng ph­ương pháp dạy học theo hướng sử dụng  kĩ thuật đặt câu hỏi khi dạy phần văn bản Ngữ văn có ảnh hưởng tích cực đến việc nâng cao kết quả học tập của học sinh ở các tiết dạy văn bản.NCKHSP Ngữ văn THCS, SKKN Ngữ văn THCS: Sử dụng câu hỏi trong dạy học môn Ngữ văn

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top