Câu 1: Bốn đại phân tử hữu cơ quan trọng cấu tạo nên tế bào của cơ thể là:
 1. Cacbohiđrat, lipit, prôtein, axit nuclêic.     x
 2. Cacbohiđrat, pôlisaccarit, axit amin, prôtein.
 3. Lipit, axit amin, prôtein, axit amin.
 4. Lipit, axit amin, prôtein, axit nuclêic.
Câu 2: Trong các chất hữu cơ sau: Đường đơn, đường đôi, đường đa, tinh bột, cacbohiđrat. Hợp chất hữu cơ nào là chung cho các hợp chất hữu cơ còn lại ?
 1. Đường đôi.                                                      C. Đường đa.
 2. Tinh bột.                                                          D. Cacbohiđrat. x
Câu 3: Loại lipit nào có vai trò chính dự trữ năng lượng ?
 1. Dầu, mỡ.                                                         C. Phôtpholipit, dầu, mỡ. x
 2. Stêrôit, phôtpholipit.                                       D. Stêrôit, dầu, mỡ.
Câu 4: Vào mùa lạnh hanh, khô, người ta thường bôi kem (sáp) chống nứt da vì:

 1. Sáp giúp da thoát hơi nước nhanh.
 2. Sáp chống thoát hơi nước qua da. x
 3. Sáp giúp dự trữ năng lượng.
 4. Sáp bổ sung nhiều vitamin cho da.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top