Lipit:
  1. Đặc điểm chung:
- Có tính kị khí.
- Không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
- Thành phần hoá gọc đa dạng.
    2. Cấu tạo và chức năng của lipit:Cấu tạo
Chức năng
Mỡ
Gồm 1 phân tử glixêrôl liên kết với 3 axit béo(16 -18nguyên tử C).
- Axit béo no: có trong mỡ ĐV.
- Axit béo không no: có trong TV, 1 số loài cá.
Dự trữ năng lượng cho tế bào.
Phôtpholipit
Gồm 1 phân tử glixêrôl liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm phôtphat.
Tạo nên các loại màng tế bào.
Stêrôit
Chứa các nguyên tử kết vòng.
Cấu tạo nên màng sinh chất và 1 số hoocmôn.
Sắc tố - Vitamin
Vitamin là phân tử hữu cơ nhỏ.
Sắc tố Carôtenoit
Tham gia vào mọi hoạt động sống của cơ thể

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top