Trong chương trình toán lớp 6 học sinh đã được học các khái niệm ước chung lớn nhất (UCLN) và bội chung nhỏ nhất(BCNN). Khi luyện tập về các khái niệm này học sinh sẽ gặp nhiều bài tập liên quan trong đó có dạng toán tìm hai số nguyên dương khi biết một số điều kiện liên quan đến ƯCLN và BCNN.


Khi gặp những loại bài tập này học sinh thường lúng túng chưa xác định được phương pháp giải.


Trong quá trình giảng dạy nhiều năm ở lớp 6 bản thân rút ra được cần xác định phương pháp chung để từ đó phân loại toán cụ thể thì khi giải dạng bài tâp này học sinh sẽ dễ dàng  hơn.Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 :Một số dạng toán thường gặp về ƯCLN và BCNN

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top