a) Những chuyển biến về kinh tế, chính trị đối  ngoại trong giai đoạn Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

+ Kinh tế
- Sự phát triển nhanh chóng của các ngành kinh tế, nhất là công nghiệp nặng
- Sự xuất hiện công ty độc quyền, chi phối mạnh mẽ đến nền kinh tế, chính trị Nhật Bản.
 + Chính trị - đối ngoại- Giới cầm quyền thi hành chính sách bành trướng, xâm lược lãnh thổ
Năm Xâm lược
1874 Đài Loan (Lưu cầu kiều)
1894 - 1895 Trung Quốc (Vùng Đông Bắc)
1904 - 1905 Nga (Chiếm 1/2 đảo Xakhalin)
Tác dụng Thúc đẩy nhanh nền kinh tế Nhật Bản

- Tầng lớp quý tộc Samurai có ảnh hưởng lớn trong nền chính trị Nhật Bản. Họ chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự.
b) Phong trào công nhân
+ Nguyên nhân:
- Thời gian làm việc của công nhân từ 12 - 14 giờ
- Điều kiện lao động và đồng lương thấp
+ Mục tiêu của phong trào:
- Đòi tăng lương, giảm giờ làm, các quyền dân chủ
+ Hình thức đấu tranh:
- Tổ chức nghiệp đoàn
- Năm 1901, Đảng Xã hội dân chủ thành lập dưới sự lãnh đạo của Ca-tai-a-ma Xen

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top